LEWPLC

วิธีการชำระเงิน

ข้อมูลการชำระเงินของร้านค้า

ส่งที่อยู่ ที่ใช้ใบการเปิดใบกำกับภาษีและที่อยู่ที่ใช้ในการส่งสินค้า 

พร้อมทั้งแจ้งรายการสินค้าที่่จะสั่ง พร้อมจำนวน

แจ้งเบอร์โทรกลับ,email 

มาที่E.mail : Sale3e9@gmail.com

จะมีเจ้าติดต่อกลับภายใน3ชัวโมง

หลังจากได้รับการคอนเฟริ์มและโอนเงินแล้ว 

อีเมล์ สลิปมาที่E.mail : Sale3e9@gmail.com

จะจัดส่งของภายในระยะเวลาที่กำหนด

 

 

กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้น

 
 
  - ชื่อบัญชี บริษัท ทริปเปิ้ล อี เทรดดิ้ง จำกัด
 
  - เลขที่บัญชี 1040495507
 
  - ธนาคารกรุงเทพ สาขาพาหุรัด บัญชี ออมทรัพย์

สามารถชำระเงินมาได้ผ่านช่องทางได้ล่างนี้

บัตรเครดิต - บัตรเดบิต

บัตรเครดิต - บัตรเดบิต

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

ชำระเงินผ่านบิล

ชำระเงินผ่านบิล

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

bkb ธนาคารกรุงเทพ
บริษัท ทริปเปิ้ล อี เทรดดิ้ง จำกัด
104 - 0 - 49550 - 7
ออมทรัพย์